https://www.mobilchet.com

Mobile Chat Sohbet 

İdeal sohbet edilen , hayat yolunda ilerlerken yolumuza en iyi en seri arkadaşlıklar kurabilen  http://www.Mobilchet.com tüm sohbetçi olan arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Değer vermek ve değer almak gibi olan düşünce seviyesi herkese nasip olsun. Dünya sohbet üzerine kurulduğu için , dünyasında sohbetçi olan herkes sohbeti en güzel ve en kaliteli edenler ile ihtişam sağlar.

Arkadaşlıkların zor kurulduğu bu günlerde , güven kazanmak vermek kadar zor bir şey yoktur. Güven duymak istediğimiz arkadaş, aşk , dostumuzun bizlere verdiği güvensizlik bizi üzer. Veya şöyle söyleyelim bizim verdiğimiz güvensizlik karşı tarafı üzer. Bu yüzden lütfen sizlerden ricamız kimsenin duygu düşüncelerini yaralamayalım. Kimseyi sohbet ederken üzmeyelim. Bizim zaten hayat yolunda olan yaşantımız bizi üzüyor. Bu neden ile sohbet ederken olduğumuz ortamda bizi üzen veya karşımızdakini üzen tutumlardan vazgeçelim.

Kişinin huyu değişmez demiş atalarımız bu sözü unutmayalım. Yıllardır veya aylardır kişi neyse odur değişmez tabirini aklımızda tutalım. Bizim sohbet mekanında olmamız huzursuzluk sağlayacak ise o ortamdan mümkün oldukça uzak duralım. Gerekirse sohbet odasından çıkış ederek sohbet genelinde değide yarışma kanallarımızda gün geçirelim.

Muhabbet Odaları

 Muhabbet Odalarımızda Kelime , yarışma soru cevap şeklinde olan yarışmada aklımızın dağıldığını bile tartışma olmayacağını sizlerde görerek buna emin olacaksınız. Biz burada olmak nedendir veya neden değildir sorusuna cevap aramayız. Bizim amacımız sadece sohbet etmek ve sohbet ederken mutlu olmaktır amacımız. Tabiri caiz ise her şeyde bir hayır. Her hayırda bir şer vardır deyimini bizler iyi bilen bilinçli insanların, Zorla güzellik olmayacağını , zoraki ile kimsenin bizleri sevmeyeceğim zorda olsa kabul etmek zorundayız.

Kimse sizi bu sebep ile yargılayamaz. Sizin burada olmanız bizim güvenlik sorununuz ve meselemizdir. Sizin güvenliğiniz sorununuz bizimde meselemiz ve güvenliğinin başında gelir dostlar. Candan bir can arkadaşı bulmazsanız ne mutlu size de o size verilmiş hayatınızın en güzel candan hediyesidir. Bu hediyenizi güzel koruyun , koklayın. Her neden ve sebep ile olursa olsun üzülseniz de üzülmeyi düzeltmenin yollarını arayın. Gidenin yeri dolmaz unutmayalım. Dostluk arkadaşlık baki kalmasını diler iyi günler temenni ederiz..

Mobile Chat Sohbet Muhabbet Odaları


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-19 (日) 21:56:42 (280d)